კვლევა რამდენად საჭიროა ქართული ხალხური ცეკვების კომპეტენტურ პედაგოგთა მომზადება-გადამზადების პროფესიული კურსების შეთავაზება ქართულ ქორეოგრაფიულ რეალობაში.

კვლევა რამდენად საჭიროა ქართული ხალხური ცეკვების კომპეტენტურ პედაგოგთა მომზადება-გადამზადების პროფესიული კურსების შეთავაზება ქართულ ქორეოგრაფიულ რეალობაში.

FACEBOOK კომენტარები