ავტორიზირებული კულტურის ინსტიტუტი აცხადებს მსმენელების მიღებას 2022-2023 სასწავლო წლისათვის „ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფ-რეპეტიტორის პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე

ავტორიზირებული კულტურის ინსტიტუტი აცხადებს მსმენელების მიღებას 2022-2023 სასწავლო წლისათვის „ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფ-რეპეტიტორის პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე

ავტორიზირებული კულტურის ინსტიტუტი  აცხადებს მსმენელების მიღებას 2022-2023 სასწავლო წლისათვის „ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფ-რეპეტიტორის პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე
·         პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამა:


   o    სახელწოდება ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფ-რეპეტიტორი

o    სტატუსი: პროგრამის განხორციელების უფლება  N21740 14/01/2022 წ.

 
   o    სახე გადამზადება
 
   o    ხანგრძლივობა 34 კვირა
 
o    დაშვების წინაპირობა:
§  განათლება საშუალო (სრული)
 
§  სხვა შემოქმედებითი ტური (შემოქმედებითი ტურის გარეშე დაიშვებიან)


·         შემოქმედებითი ტურის მოთხოვნები;

 • მსმენელის ვიზუალი უნდა შეესაბამებოდეს ქორეოგრაფიულ სტანდარტებს;
 • საკუთარი  ცეკვის შესასრულებლად უნდა იქონიოს საჭირო რეკვიზიტები;
 • მსმნელმა უნდა წარმოადგინოს საცეკვაო ფრაგმენტები (არანაკლებ ოთხისა - შესაძლებელია სხვადასხვა ჟანრის ქორეოგრაფიული  ფრაგმენტის შესრულება)
 • ცეკვის მუსიკალური აკომპანიმენტი ჩაწერილი უნდა ჰქონდეს 2 CD  დისკზე ან მეხსიერების ბარათზე/რეგისტრაციის დროს წინასწარ მიუთითოს აკომპანიმენტის საჭიროება და შესასრულებელი ცეკვის დასახელება;
 • ცეკვა „ქართული“- ს შესრულება აუცილებელი მოთხოვნაა!
  
o    განხორციელების ადგილი დიდუბე-ჩუღურეთი, ცოტნე დადიანის 26
 
o    ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე 5


o    აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა
 
o    დასაქმების სფერო:
§  მუსიკა და საშემსრულებლო ხელოვნება
 
o    პარტნიორები
 
o    აპლიკანტთა რეგისტრაციარეგისტრაციისთვის მიმართეთ ბმულს
 
§  დაწყების თარიღი 7 თებერვალი 2022
§  დასრულების თარიღი 28 თებერვალი 2022
 
o    სწავლის დაწყების თარიღი 14 მარტი 2022
 
o    მისაღები ადგილების რაოდენობა 120
 
o    სწავლის საფასური 1500
 
o    ფინანსდება; თვითდაფინასებით   • წარსადგენი დოკუმენტების სია: 
 1. პირადობის მოწმობის ასლი;
 2. 2-ცალი ფოტოსურათი, ზომით 3X4;
 3. განათლების ცენზის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 4. ცნობა სამუშაო ადგილიდან (რომელ ანსამბლში მუშაობს ან ცეკვავს);
 5. ცნობა სამხედრო ვალდებულების შესახებ (ვაჟებისთვის);
 6. ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა #100);
 7. განცხადება (სპეციალური ფორმა ივსება ადგილზე ან ონლაინ ვებ-გვერდზე).
      
იურიდიული პირი:


o    სახელწოდება კულტურის ინსტიტუტი
o    სამართლებრივი ფორმა არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირი
o    საიდენტიფიკაციო კოდი 406260255
o    ფაქტობრივი მისამართი ც. დადიანის 26
o    ელ-ფოსტა info.instituteofculture@gmail.com
o    ვებ-გვერდი: www.artfolk.gewww.qor.org.ge
o   Facebook:  კულტურის ინსტიტუტი
o   ტელეფონი:2354841; 2354821.
o  მობი: 592002300; 598677533; 593148326.
 
მხარდამჭერი ორგანიზაციები:

•      საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
•      განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;
•      იუნესკოს ცეკვის საერთაშორისო საბჭო (CID);
•      ა(ა)იპ საქართველოს ქორეოგრაფთა აკადემია;
•      ა(ა)იპ ეროვნული ქორეოგრაფიის ცენტრი „გე არტ“ :
•      ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკი;
•      ფოლკლორული ფესტივალების ევრპული ასოციაცია - (EAFF).

ზარის მოთხოვნა
FACEBOOK კომენტარები