ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტი 3 წლის ვადით, სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დამადასტურებელი სერთიფიკატით ავტორიზებულია.

ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტი 3 წლის ვადით, სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დამადასტურებელი სერთიფიკატით ავტორიზებულია.

ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტი 3 წლის ვადით, სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დამადასტურებელი სერთიფიკატით ავტორიზებულია.

2021 წლის 27 დეკემბერს პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების
განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტს 3 წლის ვადით
მიენიჭა უფლება განახორციელოს „ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფ-რეპეტიტორის
პროფესიული გადამზადების პროგრამა.

ვულოცავთ ამ დიდ გამარჯვებას !

იხ.წყარო
FACEBOOK კომენტარები