მიმდინარე ღონისძიებები

ფესტივალში მონაწილეთა რეგისტრაცია
"ჩვენი მიზანია ქორეოგრაფიული ხელოვნების პოპულარიზაცია"
ქორეოგრაფის სახელი გვარი*
გთხოვთ, აირჩიოთ ფესტივალში მონაწილეობის პაკეტი
გადახდა
(დაწერეთ თქვენი კომენტარი) მიაწვდინეთ შეკითხვა ან ნებისმიერი რამ ადმინისტრაციას! ჩვენ უმოკლეს დროში დაგიკავშირდებით!
ჩვენ უმოკლეს დროში დაგიკავშირდებით!