გამოკითხვა - გადამზადების პროგრამის საჭიროება ქორეოგრაფიაში

გამოკითხვა - გადამზადების პროგრამის საჭიროება ქორეოგრაფიაში

ძვირფასო კოლეგებო!კითხვარის მიზანია გამოავლინოს ქორეოგრაფიაში მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამის საჭიროება და შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ფაქტორების გამოვლენა. გთხოვთ, უპასუხოთ შემდეგ კითხვებს.
კითხვარის შევსებისათვის დაგჭირდებათ რამდენიმე წუთი.
მადლობა თანამშრომლობისათვის!

FACEBOOK კომენტარები