შეხვედრა - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში

შეხვედრა - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში

გაიმართა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტს წარმომადგენელთა შეხვედრა, შეხვედრაზე განიხილებოდა ქორეოგრაფ-რეპეტიტორთა მომზადება-გადამზადების პროგრამასთან დაკავშირებით საკითხები. სამინისტროსა და კულტურის ინსტიტუტს მხრიდან გამოითქვა შემდგომი ორმხრივი თანამშრომლობა.

ზარის მოთხოვნა
FACEBOOK კომენტარები